X
تبلیغات
رایتل

گذری در لحظه

رسوم پیچ در پیچ


- اینجا رسم نیست واسه دختر کلی جهاز بگیرن در نتیجه حرفای دیگران خیلی زیاد هستش از داداشا گرفته تا فامیل

از طرفی میدونم بازم اونجا بخاطر اینکه رسمشون رو نمیدونم ممکنه کم و کاستی داشته باشم و باز حرف میشنوم از این قبیل

برای همین خودم رو به بی خیالی زدم...


- با مامان دوتا ذرت پز  خریده بودیم که امروز از ذرت پز مامان استفاده کردم و عالی بودش...


- خاله و دخترخاله جهاز نه چندان کاملم رو دیدن و مدام میگفتن نمیشه نری اونجا اینجا بمونی؟


- ازش میپرسم چمدون هم باید بگیرم؟ من یه کوچیک دارم ....میگه نمیدونم میپرسم اجی کوچیکه چمدون داره میگه اره دوتا...


- 30 شهریور ....................