گذری در لحظه

دکور عوض کردن


- الان مغازه ام...

 دیروز تو اوج ناراحتی یه بسته نمونه کارت عروسی از تهران واسم رسید من چقدر خوشحال شدم ( خداییش با چه چیزایی دلخوش میشما)

کل ویترین رو عوض کردم ( کارت عروسی قبلیا رو همه جمع کردم) دوسه نمونه کارت عروسی دیگه تو این هفته دستم می رسه...


- دیشب یه مرغ خوشمزه درست کردم که خودم خیلی خوشم اومد  و باقلا درست کردم که حسابی شور شدش ولی خوردیم دیگه


- دیشب پرهام 21:40 خونه اومد گفت مامان زنگ زده واسم شام دعوتمون کرده آجی کوچیکه هم اونجاس گفتم من دور میام خونه

به پرهام گفتم من که خونه بودم ( چون دیوار به دیواریم  و به محض باز کردن آب صداش اونور میره می فهمه کیا هستیم) میخواست به من زنگ بزنه تنهایی بیا اونجا...


-  با اینکه کلی کار دارم ولی شادم...