X
تبلیغات
زولا

گذری در لحظه


 تازه با آجی بزرگه حرف زدم گویا هر حرفی من با مامان پرهام زدم به آجی بزرگه منتقل شده


مامان پرهام ناراحت شده که من گفتم 50 تومن کار کردم رفتم باهاش میوه خریدم 

- چرا من میگم درآمد من بیشتر از پرهامه؟

-چرا من گفتم با فلانی گرم می گیری به من محل نمی دی؟


اجی بزرگه گفت یه واقعیته ، شما برای خودتون زندگی کنید خودتم می دونی و ...


واقعیتی که ازش حرف می زد این هست که از من خوشش نمیاد