گذری در لحظه

سالگرد عروسی


یکشنبه سالگرد پنجمین سال عقد و سومین سال همخونه شدنمون بود


از یکماه پیش برنامه ریزی کرده بودم برای اونشب ( بعد عکساش رو می ذارم) و عالی شدش


*

خدایا شکرت بخاطر معجزه ای به نام عشق که تو زندگیم گذاشتی


قبلنم گفتم رسیدن من و پرهام بیشتر شبیه معجزه بود و همچنانم قدرشناس این نعمتم